Onze geschiedenis

In oktober 2008 kreeg Aris van zijn “spirituele” grootvader Hyemeyohsts Storm het verzoek om zijn spirituele biografie Lightningbolt van het Engels naar het Nederlands te vertalen. Na enig innerlijk beraad besloot hij de aangeboden uitdaging aan te nemen en te kijken hoe het hem zou verrijken. Toen hij begon met het vertalen van Lightningbolt, realiseerde hij zich al snel dat voor hem de enige manier om de schoonheid en de diepgang van de in dit boek gepresenteerde kennis te eren en eigen te maken het wijden van zijn leven eraan was. Hoewel hij al vele jaren zeer intensief met zijn persoonlijke ontwikkeling bezig was, zou hij vanaf het aannemen van de uitdaging al zijn tijd aan het bestuderen, formuleren en leven van de kennis van de Medicijn Wielen besteden.

Na het volbrengen van de eerste vertaling zou zijn leren worden verdiept door te werken aan een vertaling van Song of Heyoehkah en uiteindelijk ook in een vertaling van Seven Arrows. Gedurende de jaren van toewijding aan het in het Nederlands woorden geven aan de schoonheid van de leringen van de Zero Chiefs, groeide zijn liefde voor deze leringen en begon er een nieuw zaadje in hem te ontspruiten, het delen van deze leringen met andere mensen.

Een eerste stap om dit delen te beginnen was het doen van Rainbow Lodges op verzoek voor andere mensen en uiteindelijk ook in het beginnen van de uitgeverij Wehomah Productions. Naast het op de markt brengen van de boeken van Hyemeyohsts Storm in het Nederlands geeft Wehomah ook andere boeken uit die levensbeschouwelijk van aard zijn en de lezer aanzetten tot nadenken.