Onze boeken

Op dit moment hebben wij het voorrecht om boeken van de volgende schrijvers te mogen uitgeven.

Aris van Velden

Aris is geboren in 1975. Na het voltooien van zijn VWO heeft hij in Enschede gewoond en gestudeerd aan de Universiteit Twente. Tijdens zijn studietijd raakte Aris steeds meer geïnteresseerd in het esoterische en de levensbeschouwing van de natuurvolken en het verre oosten. Na de afronding van de studies Toegepaste Communicatiewetenschap en Bestuurskunde is hij zich steeds meer gaan verdiepen in wat de mens beweegt in het Leven en de vele verschillende filosofieën hierover. In de afgelopen twintig jaar heeft hij zich verdiept in vele levensfilosofieën, zoals het sjamanisme (Native American en Keltisch), kabbala en oosterse filosofie (o.a. zen boeddhisme).

Vanaf 2007 wordt hij opgeleid in de traditie van de “Flower Soldiers” door Hyemeyohst Storm (medicijnman en auteur van onder andere Zeven Pijlen) en zijn vrouw Swan. Aris is geadopteerd door Hyemeyohsts Storm als zijn spirituele kleinzoon en hij wijdt zijn leven  aan de bestudering en het doorgeven van de diepgaande kennis en waarde van de Medicijn Wielen.

Tijdens zijn zoektocht heeft Aris ervaren dat er veel meer tussen hemel en aarde is, dan dat wij met onze ratio kunnen bevatten en verklaren en dat we alleen verder kunnen groeien als mens wanneer we in een relatieve balans zijn. Voor Aris is het middel hiervoor het Medicijn Wiel, een zeer oude en holistische benadering van het Leven. Door het gebruiken van het medicijnwiel is hij steeds meer gaan ervaren hoe alles daadwerkelijk met elkaar verbonden is en dat door het ontkennen van een deel van je Zijn, je in feite je gehele Zelf ontkent.

Aris werkt sinds 2006 als coach, trainer en organisatieadviseur en is leider van Rainbow Lodge Ceremonies.

Boeken Aris


Hyemeyohsts Storm

Hyemeyohsts “Wolf” Storm is geboren en opgegroeid op het reservaat. Als een Duitse en Cheyenne/Crow “breed” (van gemengd bloed) hoorde hij er voor zowel de volbloed indianen als de blanken niet bij. Bovendien blijven de Storm jongens al op hele jonge leeftijd alleen achter met hun moeder. Dit maakte de toch al niet florissante situatie nog moeilijker voor het gezin.

De grote liefde van zijn moeder voor haar kinderen en de lessen van de krachtige Medicijn Chief en zijn lerares Estcheemah zorgden er uiteindelijk voor dat Wolf in staat was om zijn uitzichtloze situatie om te draaien en een strijder in de strijd tegen de onwetendheid van de mensheid en een gepassioneerde ambassadeur van onze moeder aarde werd.

Voor meer dan vier decennia wijdt Wolf zijn leven, samen met zijn vrouw Swan, aan het verspreiden en onderwijzen van de leringen van de Zero Chiefs/Flower Soldiers en de Medicijn Wielen over de wereld. In alles wat hij doet brengt hij zijn liefde voor Moeder en Vader Leven en hun Schoonheid tot uiting. Wolf onderwijst in zijn seminars en boeken over de Schoonheid van het Leven, Zelf verantwoordelijkheid, Zelf discipline en de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen.

 Boeken van ‘Wolf’


Billy ‘Red Horse’ Starnes

Billy W. (Red Horse) Starnes, vernoemd naar dominee Billy Graham, gaf zijn eerste preek op zestienjarige leeftijd in een kleine Baptisten kerk in het zuiden van Alabama. Niet veel later leidde zijn ondervragende geest en een onwilligheid om antwoorden te accepteren die de logica tartten en een blind geloof vereisten (dat gecombineerd met een gezonde dosis gebruikelijke puberangst) tot een vervreemding van georganiseerde religie die bijna 13 jaar duurde.  Gedurende deze tijd voelde Billy zich één met Spirit als liedjesschrijver en muzikant en later via de beoefening van de vechtkunst Aikido. Aikido was de voorbode van een interesse in meditatie en Oosterse Mystiek. Na twee jaar van Zen beoefening en een formele bekering tot het Boeddhisme, werd Billy gewijd tot een leerling leraar (In Zen bekent als een discipel) en werd een medewerker van het Atlanta Soto Zen Centrum in 1995 alwaar hij 2½ jaar verbleef. Gedurende deze tijd leidde een weer aangewakkerde interesse in het Christendom naar de Federatie van St. Thomas Christenen en toetreding tot de priesterscholing en wijding in het priesterschap in 1997. Onenigheden in de filosofische standpunten aan de ene kant en een verlangen om verlost te worden van het moeras van de kerkelijke hiërarchie aan de andere droeg bij aan een tweede uittreding uit alle religieuze vormen en regimenten in 1999. Gedurende deze tijd wierp een ontmoeting met een student in de spiritualiteit, oorspronkelijk voor de stammen van Schildpad Eiland (Noord Amerika), een compleet nieuw en ander licht op Billy’s spirituele reis. Blootstelling aan de boeken ZEVEN PIJLEN, HET LIED VAN HEYOEHKAH en LIGHTNINGBOLT  veroorzaakten dat Billy op zoek ging naar, en een leerling werd van hun auteur, Hyemeyohsts (Wolf) Storm.

Red Horse is een Aarde Leraar. Hij is een Ceremonieel leider, onderwijzer, genezer en dichter. Horse reist veel om zijn ervaringen als een “Zendian” te delen met de wereld.

Alleen de Godin weet waar hij vervolgens terecht komt …

Bezoek ook eens Red Horse zijn blog voor meer van zijn overpeinzingen.

Boeken van Red Horse